Дейности

Дейността на компанията ни е насочена към подобрение и оптимизация на оперативните резултати за нашите клиенти.

Екипът ни има богат опит в организация и управление на проекти в сектора на високите технологии, в това число:

  • Телекомуникации (минимизация на разходите)
  • Информационни Технологии (конфигурация и организация)
  • Контрол на информацията (качество и надеждност)
  • Комуникационно оборудване (доставка, инсталация и поддръжка)
  • Информационно разпространение (оптимизация на ресурсите) и др.

Проектите, завършени от екипа ни са в следните бизнес направления:

  • Организация на цялостни телекомуникационни решения (оборудване и услуги)
  • Имплементиране на  високи технологии в организацията
  • Бизнес развитие (административни процеси)
  • Увеличаване на ефективност (оптимизация на себестойност)
  • Организация и подобряване на продажбени процесии т.н.