Канали за продажба

Организация и Контрол на алтернативни канали за продажба

Магазини (традиционни търговски канали)

Агенти директни продажби (позиционирани извън търговска локация)

Мениджъри ключови клиенти (за Бизнес клиенти)

Външни канали за продажба (чрез подизпълнители)

Online (Интернет канали)