Оптимизация на разходи

Намаление на технологични/оперативни разходи

Оптимизация на разходи за IT услуги

Оптимизация на разходи за оборудване

Намаляване на разходи към външни изпълнители и външни услуги

Телеком услуги – намаляване на разходи

Оптимизация на качество/капацитет за телеком услуги

Оптимизация на разходи за администрация на дейността

и др.