Процеси

Процеси за взаимоотношения с клиентите ни

Работния ни процес протича в следната хронологична последователност:

1)      Дефиниране на проблема и търсения ефект
2)      Анализ на проблема (определяне на рамки)
3)      Идентифициране на възможните решения на проблема
4)      Оценка на алтернативните решения на проблема: Цена, Риск, Ползи
5)      Избор на максимално ефективното решение
6)      Детайлно планиране
7)      Имплементация и Интеграция
8)      Контрол на изпълнението
9)      Анализ на постигнатите резултати
10)   Обслужване и поддръжка (опция)

Подходът ни е ориентиран към постигане на оптимални резултати за клиента, като основния фактор в работата ни е безкомпромисно качество на предоставяните услуги.