Телекомуникационни решения

Tелеком и IT решения – Разработка, Внедряване и Поддръжка

–  Намаляване на разходи за Телекомуникационни услуги

–  Оптимизация на качество (капацитет) на Телеком и IT услуги

–  Оптимизация на ефективността от Телеком услуги (цена и резултат)

–  Увеличение на ефективността от ползваното Tелеком и IT оборудване

–  Оптимизация на Административни Дейности

Доставка, Конфигурация и Обслужване на:

–  Оптична свързаност (основна и допълнителна външна инфраструктура)

–  Медна инфраструктура (изграждане на структурно окабеляване и вътрешни мрежи)

–  Телекомуникационно оборудване (рутери, комутатори, централи, сървъри и т.н.)

–  Бази данни (локално базирани, отдалечени и облачно локирани)

–  Наети линии (селищни,  междуселищни и международни VPN мрежи)

–  Крайно клиентско оборудване (фиксирани и мобилни електронни устройства)

–  Гарантиран симетричeн Интернет (Международен и Български капацитет)

–  Гласови услуги (фиксирани и мобилни)

–  Системи за видеонаблюдение (статичнии динамични)

–  GPS контрол (Системи за глобално позициониране на автомобили и оборудване)

…и най-вече: интеграция на всички продукти и решения в едно цялостно обединено техническо решение

Разработка на ефективни технически решения (етапи)

–  Извършване на технологичен одит

–  Определяне на нуждите на клиента

–  Препоръка за надеждно и ценово ефективно решение

–  Цялостна имплементация на проекта

–  Обслужване и поддръжка