Дейност


Дейността на компанията ни е насочена към подобрение и оптимизация на оперативните резултати за нашите клиенти.

 

Екипът ни има богат опит в организация и управление на проекти в сектора на високите технологии, в това число:

-       Телекомуникации (минимизация на разходите)

-       Информационни Технологии (конфигурация и организация)

-       Контрол на информацията (качество и надеждност)

-       Комуникационно оборудване (доставка, инсталация и поддръжка)

-       Информационно разпространение (оптимизация на ресурсите)

и др.

 

Проектите, завършени от екипа ни са в следните бизнес направления:

-       Организация на цялостни телекомуникационни решения (оборудване и услуги)

-       Имплементиране на  високи технологии в организацията

-       Бизнес развитие (административни процеси)

-       Увеличаване на ефективност (оптимизация на себестойност)

-       Организация и подобряване на продажбени процеси

и т.н.

zybni-kolela.jpg