Процеси за взаимоотношения с клиентите ни


 

Работния ни процес протича в следната хронологична последователност:


1)      Дефиниране на проблема и търсения ефект

 

2)      Анализ на проблема (определяне на рамки)

 

3)      Идентифициране на възможните решения на проблема

 

4)      Оценка на алтернативните решения на проблема: Цена, Риск, Ползи

 

5)      Избор на максимално ефективното решение

 

6)      Детайлно планиране

 

7)      Имплементация и Интеграция

 

8)      Контрол на изпълнението

 

9)      Анализ на постигнатите резултати

 

10)   Обслужване и поддръжка (опция)

 

Подходът ни е ориентиран към постигане на оптимални резултати за клиента, като основния фактор в работата ни е безкомпромисно качество на предоставяните услуги.

processes.jpg