Намаление на технологични/оперативни разходи

 


Оптимизация на разходи за IT услуги

 

Оптимизация на разходи за оборудване

 

Намаляване на разходи към външни изпълнители и външни услуги

 

Телеком услуги - намаляване на разходи

 

Оптимизация на качество/капацитет за телеком услуги

 

Оптимизация на разходи за администрация на дейността

 

и др.