Tелеком и IT решения – Разработка, Внедряване и Поддръжка

-  Намаляване на разходи за Телекомуникационни услуги

-  Оптимизация на качество (капацитет) на Телеком и IT услуги

-  Оптимизация на ефективността от Телеком услуги (цена и резултат)

-  Увеличение на ефективността от ползваното Tелеком и IT оборудване

-  Оптимизация на Административни Дейности

 

Доставка, Конфигурация и Обслужване на:

-  Оптична свързаност (основна и допълнителна външна инфраструктура)

-  Медна инфраструктура (изграждане на структурно окабеляване и вътрешни мрежи)

-  Телекомуникационно оборудване (рутери, комутатори, централи, сървъри и т.н.)

-  Бази данни (локално базирани, отдалечени и облачно локирани)

-  Наети линии (селищни,  междуселищни и международни VPN мрежи)

-  Крайно клиентско оборудване (фиксирани и мобилни електронни устройства)

-  Гарантиран симетричeн Интернет (Международен и Български капацитет)

-  Гласови услуги (фиксирани и мобилни)

-  Системи за видеонаблюдение (статичнии динамични)

-  GPS контрол (Системи за глобално позициониране на автомобили и оборудване)

...и най-вече: интеграция на всички продукти и решения в едно цялостно обединено техническо решение

 

Разработка на ефективни технически решения (етапи)

-  Извършване на технологичен одит

-  Определяне на нуждите на клиента

-  Препоръка за надеждно и ценово ефективно решение

-  Цялостна имплементация на проекта

-  Обслужване и поддръжка