Дефиницията на „Бизнес Развитие“ е „Процеса, който включва ангажираността на различни търговски и маркетингови похвати с цел разработката на стратегически пазарни възможности, с цел развитие на нови или съществуващи търговски отношения (партньорства) и/или идентифициране на нови пазари с цел генериране на нови продажби“ – Иво Дошев.

В процеса на Бизнес Развитие е от ключово значение да се ангажира правилният микс от търговските и маркетинговите активности с цел постигане на оптимален резултат от бизнеса. В тази връзка е важно да се направи предварителен анализ по отношение на стратегическите предимства на продуктите на база на “SWOT анализ“ заедно с Анализ на база “Porter Competitive Forces”, чрез които се определят аспектите, на база на които да се акцентира с цел оптимална реализация на целия процес свързан с Бизнес Развитието на компанията.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Реализацията на изгодна сделка е ключов процес от съществено значение за съществуването на всеки бизнес. За да съществува бизнеса е необходимо да има множество сделки, които да бъдат изгодни за всички участници в процеса, по начин, по който те да имат интерес да продължат да правят бизнес помежду си. Факторът „Конкуренция“ влияе върху баланса на взаимоотношенията доставчик-клиент по начин в зависимост от конкуренцията в съответния сектор по отношение на съответния продукт (стока и/или услуга).

Отварянето на преговорите е момента, в който започва процеса на търговска комуникация с клиента – запитване по мейла, встъпително телефонно обаждане за насрочване на търговска среща или влизането на клиента в магазина са моментите, които предшестват момента на започване на търговска комуникация.

Всеки следващ етап от търговската комуникация е основан на правилото за надграждане на ползи за клиента, но в крайна сметка могат да бъдат сведени до 2 (Две!) основни задачи за търговеца, а именно:

  1. Да разбере какви конкретно са нуждите на клиента;
  2. Да убеди клиента, че може да му продаде точно това, което клиента търси и на условията, на които го търси (да изтъкне ползите за клиента на база на подадената информация от самия клиент).

Разбира се този толкова лесен процес има и своите специфики, които са характерни за всеки продукт (Стока и/или услуга), затова е важно прилагането на индивидуален подход при определянето на търговските процеси и тактиката за прилагането им.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Дефиницията на „Бизнес Развитие“ е „Процеса, който включва ангажираността на различни търговски и маркетингови похвати с цел разработката на стратегически пазарни възможности, с цел развитие на нови или съществуващи търговски отношения (партньорства) и/или идентифициране на нови пазари с цел генериране на нови продажби“ – Иво Дошев.

В процеса на Бизнес Развитие е от ключово значение да се ангажира правилният микс от търговските и маркетинговите активности с цел постигане на оптимален резултат от бизнеса. В тази връзка е важно да се направи предварителен анализ по отношение на стратегическите предимства на продуктите на база на “SWOT анализ“ заедно с Анализ на база “Porter Competitive Forces”, чрез които се определят аспектите, на база на които да се акцентира с цел оптимална реализация на целия процес свързан с Бизнес Развитието на компанията.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!