Търговското предложение (известно още като оферта) и неговото представяне са фактор от съществено значение за реализация на успешна и изгодна сделка. Търговското предложение трябва да е ясно, кратко и конкретно и да дава достатъчно информация за ползите и предимствата на продукта (стоката и/или услугата).

Представянето на офертата (писмена или устна) трябва да е съобразена с клиентските изисквания, които се определят чрез въпроси за определяне на клиентските нужди (потребности).

За да е възможно професионално и аргументирано отправяне на презентация и оферта, което да води до последваща покупка от страна на клиента е важно да са преминати етапите от продажбата, като междувременно са определени неговите нужди. Грешка е да се прави предложение за покупка (оферта, представяне демонстрация) преди клиента да е разкрил за факторите, които могат да го накарат да купи, които са основани на неговите потребности.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Реализацията на изгодна сделка е ключов процес от съществено значение за съществуването на всеки бизнес. За да съществува бизнеса е необходимо да има множество сделки, които да бъдат изгодни за всички участници в процеса, по начин, по който те да имат интерес да продължат да правят бизнес помежду си. Факторът „Конкуренция“ влияе върху баланса на взаимоотношенията доставчик-клиент по начин в зависимост от конкуренцията в съответния сектор по отношение на съответния продукт (стока и/или услуга).

Отварянето на преговорите е момента, в който започва процеса на търговска комуникация с клиента – запитване по мейла, встъпително телефонно обаждане за насрочване на търговска среща или влизането на клиента в магазина са моментите, които предшестват момента на започване на търговска комуникация.

Всеки следващ етап от търговската комуникация е основан на правилото за надграждане на ползи за клиента, но в крайна сметка могат да бъдат сведени до 2 (Две!) основни задачи за търговеца, а именно:

  1. Да разбере какви конкретно са нуждите на клиента;
  2. Да убеди клиента, че може да му продаде точно това, което клиента търси и на условията, на които го търси (да изтъкне ползите за клиента на база на подадената информация от самия клиент).

Разбира се този толкова лесен процес има и своите специфики, които са характерни за всеки продукт (Стока и/или услуга), затова е важно прилагането на индивидуален подход при определянето на търговските процеси и тактиката за прилагането им.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Търговското предложение (известно още като оферта) и неговото представяне са фактор от съществено значение за реализация на успешна и изгодна сделка. Търговското предложение трябва да е ясно, кратко и конкретно и да дава достатъчно информация за ползите и предимствата на продукта (стоката и/или услугата). Представянето на офертата (писмена или устна) трябва да е съобразена с клиентските изисквания, които се определят чрез въпроси за определяне на клиентските нужди (потребности).

За да е възможно професионално и аргументирано отправяне на презентация и оферта, което да води до последваща покупка от страна на клиента е важно да са преминати етапите от продажбата, като междувременно са определени неговите нужди. Грешка е да се прави предложение за покупка (оферта, представяне демонстрация) преди клиента да е разкрил за факторите, които могат да го накарат да купи, които са основани на неговите потребности.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!