Стратегия за продажба и реализация на сделка са фактори, които се дефинират още на ниво стратегията на бизнеса или по-конкретно стратегията на бизнеса се гради около стратегията за продажби, в чийто център са клиентите, разделени по клиентски сегменти и конкретния продукт, който се планира да се продаде именно на този клиентски сегмент.

Важен момент в определянето на стратегията за продажби и нейното тактическо прилагане (тактиката за продажби). Един от най-важните компоненти за бизнес развитието на компанията е определянето на стратегия за продажби, която да покрива от продажбена гледна точка целите, мисията и визията на организацията по начин, по който да се постига оптимален резултат, а именно максимум продажби (като брой и като средна сума на продажба) чрез изразходване на минимален ресурс (време, парична себестойност и човешки ресурс).

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Реализацията на изгодна сделка е ключов процес от съществено значение за съществуването на всеки бизнес. За да съществува бизнеса е необходимо да има множество сделки, които да бъдат изгодни за всички участници в процеса, по начин, по който те да имат интерес да продължат да правят бизнес помежду си. Факторът „Конкуренция“ влияе върху баланса на взаимоотношенията доставчик-клиент по начин в зависимост от конкуренцията в съответния сектор по отношение на съответния продукт (стока и/или услуга).

Отварянето на преговорите е момента, в който започва процеса на търговска комуникация с клиента – запитване по мейла, встъпително телефонно обаждане за насрочване на търговска среща или влизането на клиента в магазина са моментите, които предшестват момента на започване на търговска комуникация.

Всеки следващ етап от търговската комуникация е основан на правилото за надграждане на ползи за клиента, но в крайна сметка могат да бъдат сведени до 2 (Две!) основни задачи за търговеца, а именно:

  1. Да разбере какви конкретно са нуждите на клиента;
  2. Да убеди клиента, че може да му продаде точно това, което клиента търси и на условията, на които го търси (да изтъкне ползите за клиента на база на подадената информация от самия клиент).

Разбира се този толкова лесен процес има и своите специфики, които са характерни за всеки продукт (Стока и/или услуга), затова е важно прилагането на индивидуален подход при определянето на търговските процеси и тактиката за прилагането им.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!

Стратегия за продажба и реализация на сделка са фактори, които се дефинират още на ниво стратегията на бизнеса или по-конкретно стратегията на бизнеса се гради около стратегията за продажби, в чийто център са клиентите, разделени по клиентски сегменти и конкретния продукт, който се планира да се продаде именно на този клиентски сегмент. Важен момент в определянето на стратегията за продажби и нейното тактическо прилагане (тактиката за продажби). Един от най-важните компоненти за бизнес развитието на компанията е определянето на стратегия за продажби, която да покрива от продажбена гледна точка целите, мисията и визията на организацията по начин, по който да се постига оптимален резултат, а именно максимум продажби (като брой и като средна сума на продажба) чрез изразходване на минимален ресурс (време, парична себестойност и човешки ресурс).

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!