Електронният магазин и осъществяването на правилен избор за платформа, на която да позиционирате вашата машина за продажби е ключов за успеха на начинанието, което сте замислили. Изборът на концепция за развитието на електронния ви магазин зависи от следните параметри:

  1. Какви ще бъдат продуктите (стоки и/или услуги), които ще продавате;
  2. Кой е целевият пазар, на който ще продавате;
  3. Кои канали за комуникация с клиентите ще се използват с цел генериране на повече продажби;
  4. Каква е целевата аудитория, на която основно ще продавате;
  5. Какви са важните аспекти от процеса по продажби;
  6. Какви са спецификите на комуникацията при обслужване на клиентите;
  7. Какви са спецификите на логистиката (изключително важен компонент, който влияе върху качеството на услугата при доставка) – има много примери как логистиката може да изгради или да разруши репутацията на онлайн магазин;

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!