ERP за електронен магазин (Enterprise Recourse Planning) е инструмент, който подпомага дигитализацията на процесите, които стоят зад успешната работа на всеки успешен онлайн магазин. Дигитализацията на процесите в онлайн магазина подпомага по-лесното управление и контрол на всеки управлението на складови наличности, логистика, поръчки от клиенти, заявки от контрагенти, автоматично осчетоводяване и улеснено решаване на клиентски казуси.

Дигитализацията на процесите се осъществява според изискванията на мениджърите на онлайн магазина, като избора на техническо решение се основава върху приоритетите за развитие на сайта и от изискванията за налична информация, която да подпомага взимането на решения в реално време.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!