Стратегита за развитие на онлайн магазин е фактор, който е необходимо да се вземе предвид още на ниво концепция за изграждане. Стратегията за развитие на онлайн магазин обхваща всички елементи от работата по създаването му и поддръжката, като всички детайли са от ключово значение.

Стратегията на онлайн магазина обхваща следните компоненти:

  • Избор на име за домейн – трябва да отговаря на конкретни критерии за да има изгледи за успех;
  • Концепция за ценообразуването на стоките и услугите, които ще се предлагат;
  • Правила за работа на онлайн магазина;
  • Условия за ползване от страна на потребителите;
  • Политика за поверителност и съхранение на данните;
  • Политика за обслужване на клиенти;
  • Правила за рекламации и показатели, които следва да са задължителни при връщане на стока от страна на клиент;
  • Създаване на процеси, които предварително да описват развитието на възможните ситуации при обслужване на клиентите и т.н

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!