Ценообразуването е следващ ключов етап във формирането на паричните потоци, маржа и най-вече печалбата за компанията.

Ключов момент в ценообразуването е изследването на конкуренцията, на база на което се добива информация за цените, на които се продават конкурентни продукти и стоки заместители, а също и за нивото на марж и печалба, което се генерира от продажбата на продуктите си (стоки и/или услуги).

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!