Каналите за маркетинг комуникации на продукти (стоки и услуги) подобно на каналите за продажби са структуроопределящи по отношение на паричните потоци в организацията.

Някои от по-популярните канали за маркетингова комуникация и реклама към клиенти са както следва:

 • Печатна реклама
 • Телевизионна реклама
 • Радио реклама
 • Външна реклама (билбордове, банери, табели) – Outdoor
 • Нестандартна вътрешна реклама (телевизионна реклама на специфични локации, банери и табели) – Indoor
 • Онлайн реклама (анимирани банери във външни сайтове)
 • Онлайн реклама (в търсачки от типа на Google) – предизвикана от потребителя реклама
 • Онлайн реклама в социалните мрежи – непредизвикана от потребителя реклама
 • Онлайн реклама във форуми и тематични групи в социалните мрежи
 • Тематични конференции
 • Тематични изложения

Всеки от изброените канали за маркетингова комуникация обикновено се съчетава с един или повече канали за PR (Public Relations) – на български „Връзки с обществеността“. PR кампаниите са ATL (Above The Line) и BTL (Below The Line)  в зависимост от стратегията за комуникация на дружеството, като цялостно заедно със Стратегията за продажби образуват цялостната политика за комуникация с клиентите, известна още като Стратегия за Маркетинг и Продажби.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!