Продуктов мениджмънт (Product Management) е процеса, който моделира търговските и маркетинговите елементи от продуктите (стоки и/или услуги) за да могат съществуващи и нови (потенциални) клиенти по-лесно, по-бързо и по-често да купуват продуктите, предмет на продуктовия мениджмънт.Управлението на продуктите включва цялостния жизнен цикъл на продуктите, а именно:

Регулярно отчитане на ключовите показатели (KPI), които са заложени за всеки от продуктите определят възможният обем продажби и гъвкавостта при предприемане на уверени действия от страна на мениджмънта при промяна на тези показатели (KIPI) определят успеха или провала на организацията по отношение на конкретния продукт.

Друг важен компонент от управлението на продуктите е коректното продуктовото позициониране на продавания продукт в съответния клиентски сегмент. Това е важно с оглед коректното провеждане на маркетингова комуникация от  страна на организацията мъм клиентите с цел реализация на продажби. Възможно е мениджмънта да допусне скъпо струваща грешка ако клиентския сегмент за продажба на съответния продукт е определен неправилно и тази грешка ще се изразява в неправилната и погрешна посока на насочване на усилията за продажби и комуникация в посока грешен клиентски сегмент (неправилно дефиниран или въобще недефиниран).

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!