Дефиницията на „Бизнес Развитие“ е „Процеса, който включва ангажираността на различни търговски и маркетингови похвати с цел разработката на стратегически пазарни възможности, с цел развитие на нови или съществуващи търговски отношения (партньорства) и/или идентифициране на нови пазари с цел генериране на нови продажби“ – Иво Дошев.

В процеса на Бизнес Развитие е от ключово значение да се ангажира правилният микс от търговските и маркетинговите активности с цел постигане на оптимален резултат от бизнеса. В тази връзка е важно да се направи предварителен анализ по отношение на стратегическите предимства на продуктите на база на “SWOT анализ“ заедно с Анализ на база “Porter Competitive Forces”, чрез които се определят аспектите, на база на които да се акцентира с цел оптимална реализация на целия процес свързан с Бизнес Развитието на компанията.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!