Продажбите на продукти (стоки и/или услуги) се реализират през няколко алтернативни и допълващи се помежду си канали за продажба към клиентите. Според стратегията на компанията се залага фокус към един или два, до максимум три канала за продажба към клиентите. Някои от по-популярните канали за продажби са:

 • Продажби през собствени магазини
 • Продажби през собствен Интернет сайт
 • Продажби към крайни клиенти по телефона (активни и реактивни)
 • Продажби през търговски представители
 • Продажби през трети страни чрез магазини на дребно
 • Продажби през трети страни чрез вериги магазини
 • Продажба през трети страни чрез външни Интернет сайтове
 • Продажби през трети страни чрез фирми дистрибутори на едро
 • Продажби през трети страни чрез фирми комисионери
 • Продажби през трети страни чрез граждани комисионери
 • Продажби чрез Мултилевъл маркетинг (Multilevel Marketing) – MVL

Каналите за продажба се оценяват на база на пазара на съответния продукт (стока и/или услуга), а също и на база на тактическите цели за развитие на съответната компания по отношение на конкретното продуктово направление. Оценката кой канал е най-подходящ се осъществява като се вземат предвид множество фактори, всеки от които се разглежда през призмата на каналите за маркетинг комуникация, които са ефективни и по този начин се изгражда цялостната Стратегия за продажби.

При различните типове продажби (Бизнес Продажби и Продажби към Крайни Клиенти) се използват и различни видове канали за продажби.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!