Тактическите методи за реализация на продажба са различни и се прилагат в зависимост от спецификата на конкретната стока/услуга, които се продават. Различните методи се прилагат при различна продажбена стратегия и ги изброяваме, както следва:

 1. The Challenger Sale
 2. Conceptual Selling
 3. Consultative Selling
 4. Customer-Centric Selling
 5. Inbound Selling
 6. MEDDIC
 7. NEAT Selling
 8. SNAP Selling
 9. Solution Selling
 10. SPIN Selling
 11. Sandler Selling System
 12. Value Selling Framework

Всеки от тези методи се прилага в зависимост от конкретните изисквания на бизнеса, спецификата на стоките и/или услугите, които се продават и взаимоотношенията с клиентите.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!