Стратегия за продажба и реализация на сделка са фактори, които се дефинират още на ниво стратегията на бизнеса или по-конкретно стратегията на бизнеса се гради около стратегията за продажби, в чийто център са клиентите, разделени по клиентски сегменти и конкретния продукт, който се планира да се продаде именно на този клиентски сегмент.

Нашите методи на обучение включват едновременно подобрение на резултата от броя продажби и увеличение на стойността на всяка една продажба.

Или с други думи: Ще обучим продаващите да реализират повече продажби, които ще са с по-висока средна сума на продажба (ще продават повече артикули), което комплексно ще увеличи прихода в организацията.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!