Търговското предложение (известно още като оферта) и неговото представяне са фактор от съществено значение за реализация на успешна и изгодна сделка. Търговското предложение трябва да е ясно, кратко и конкретно и да дава достатъчно информация за ползите и предимствата на продукта (стоката и/или услугата).

Представянето на офертата (писмена или устна) трябва да е съобразена с клиентските изисквания, които се определят чрез въпроси за определяне на клиентските нужди (потребности).

За да е възможно професионално и аргументирано отправяне на презентация и оферта, което да води до последваща покупка от страна на клиента е важно да са преминати етапите от продажбата, като междувременно са определени неговите нужди. Грешка е да се прави предложение за покупка (оферта, представяне демонстрация) преди клиента да е разкрил за факторите, които могат да го накарат да купи, които са основани на неговите потребности.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!