Стратегия за продажба и реализация на сделка са фактори, които се дефинират още на ниво стратегията на бизнеса или по-конкретно стратегията на бизнеса се гради около стратегията за продажби, в чийто център са клиентите, разделени по клиентски сегменти и конкретния продукт, който се планира да се продаде именно на този клиентски сегмент.

Важен момент в определянето на стратегията за продажби и нейното тактическо прилагане (тактиката за продажби). Един от най-важните компоненти за бизнес развитието на компанията е определянето на стратегия за продажби, която да покрива от продажбена гледна точка целите, мисията и визията на организацията по начин, по който да се постига оптимален резултат, а именно максимум продажби (като брой и като средна сума на продажба) чрез изразходване на минимален ресурс (време, парична себестойност и човешки ресурс).

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!