Провеждане на успешни бизнес преговори е процес, за който можем да напишем цяла книга. Не е необходимо да се знаят всички детайли, а само основните практики, които ще подпомогнат процеса за затваряне на успешна сделка.

. Има няколко компонента, които са необходими за плавно протичане на процеса за спечелване на потенциален клиент, като при провеждането на комуникацията е важно да се изтъкнат основните предимства на продукта по ненатрапчив начин и на база на клиентските възражения.

Важен момент от протичането на преговорите е това кой конкретен метод за реализация на продажба ще бъде ползван в процеса на търговската комуникация. На база на метода за реализация на сделка се развива и стратегията за протичане на  преговори, като е важно предварително да са заложени конкретни показатели, според които преговарящият насочва комуникацията с клиента.

Съществуват много конкретни тактики за реализация на стратегията на преговорите, които се нагласят според спецификата на бизнеса, конкретния продукт и стратегията за преговори.