Тактиките при преговори представляват различни похвати в процеса на комуникация от страна на преговарящия продавач. Тактиките в продажбата обхващат всички параметри на сделката, които са всъщност всички променливи величини (компонентите в сделката, които подлежат на промени в т.ч. Цена, Колическтво, качество, Срок, Неустойка и т.н.).

Обикновено по-голямата част от преговорите се случва едва след след  процеса на представяне на Презентация и Оферта, като в процеса на провеждане на преговори е важно да се следват предварително дефинираните етапи на продажба в организацията. Напълно грешно е да се провеждат преговори без да е налична информация за критериите, които ще помогнат на клиента да купи и които са от значение за неговите нужди.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!