Процесът по реализация на Продажби е наглед лесен, но на практика комплициран процес, съдържащ много съставни елементи. Както казва Иво Дошев продажбеният процес се състои само в 2 стъпки: „1)Да разбереш нуждата на клиента и 2) да го убедиш, че имаш точно това, от което клиента има нужда на справедлива за него цена.

В процеса за увеличение на продажби се осъществяват серия от дейности, които са базирани на успешно прилагане на Интерактивни системи за въздействие върху продажбения процес.

Един от най-важните компоненти, които въздействат върху качеството и количеството на продажбите е търговският екип, който освен като налично звено е необходимо и да е организиран на база на прецизен подбор, а членовете му да са обучени  на приложими търговски практики, стратегия и тактика на сделката, скриптове за търговска комуникация и т.н. За плавната и успешна работа на това звено е необходимо да има разработена система от стимули, която да подпомага качествената организация и системния контрол.

За постигане на ефективни резултати е необходимо провеждане на Анализ на постигнатите резултати от търговското обучение включващ всички Ползи от практическо прилагане на търговските похвати.

При работа по проектите на нашите клиенти насочваме тактическата ни активност в следните направления:

1) Тактически похвати за увеличение броя на сделките (ефективна търговска комуникация);

2) Тактически похвати за увеличаване на прихода от сключените сделки;

3) Ефективност на продажбите – Планиране, Контрол и Анализ на ключови показатели от търговски транзакции (ROI & Gross Margin);

4) Организация на търговски договори – дефиниция на параметрите на сделката в договора;

5) Задържане на клиенти (след-продажбено обслужване и повторна продажба);

6) Прилагане на ефективно търговско след-продажбено обслужване и задържащи тактики като търговски похвати за задържане на клиенти и задържащи предложения и оферти.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!