Бизнес софтуер е може би най-критичния компонент за организацията на бизнеса и на него се възлага да дигитализира процесите с една или повече от следните цели:

 • Улеснение на процесите
 • Ускорение на работата
 • по-ниска ангажираност на човешкия ресурс въвлечен в процесите
 • избягване на грешки от страна на служителите

Голяма част от бизнес софтуера, който се интегрира в организациите не се довършва, като в световен мащаб неуспешното интегриране на бизнес софтуер е в над 72% от случаите. Причините за неуспешната интеграция са много, но можем да обобщим някои от тях:

 • Неуспешно определяне на нуждите на организацията
 • Неправилно определяне на целите, за които ще служи бизнес софтуера
 • Подценяване на сериозността на проблема
 • Надценяване на собствените възможности в процеса на интеграцията
 • Прекалена концентрация в технологичната интеграция
 • Непрекъснатите променящи се изисквания на бизнес средата
 • Недостиг на експертен капацитет за интеграцията
 • Страх от загуба (изтичане) на информация и т.н.

Процеса по оптимизация на бизнес софтуер е като всеки друг процес за определяне на необходим ресурс за конкретна дейност – най-напред се определят нуждите на организацията (в т.ч. цели, амбиции и желани резултати), след което се пристъпва към дефиниция на предварително техническо решение, което да описва процесите, които мениджмънта иска да дигитализира. Едва на трети етап се търси техническото решение и/или интегратора на бизнес софтуер, който да е способен да премине през целия процес.

Опасностите в този процес са най-критични, поради факта че много организации необосновано харчат ресурси (време, пари и фокус на мениджмънта) в интеграции, които от начало са обречени на неуспех и които съдържат конкретни фактори, важни за успеваемостта на процеса.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!