Телекомуникационните разходи в организацията са важен фрагмент по отношение на организацията и координацията на фирмените процеси. Телекомуникационната дейност и нейната организация  е от съществено значение относно оптималното функциониране на работата на служителите и поради тази причина този тип разходи често се пренебрегват.

Много е важно да се дефинират телекомуникационните инструменти, които се увеличават непрекъснато. Исторически в началото е бил само телефонът, после към него се е добавил и факсът, след време и мобилните комуникации. Днес телекомуникационните инструменти обхващат всеки аспект от дигиталната комуникация между хора и машини, в това число наетите линии, VPN, Интернет, приложенията за онлайн видео разговори, криптиращите софтуери за комуникация, сигнално охранителните устройства и дори GPS комуникацията.

Средата през която се провеждат тези комуникации може да бъде през кабелна инфраструктура (оптични и медни кабели), а също и безжична (мобилни комуникации с лицензирани честоти, нелицензирана телекомуникационна свързаност по безжичен път и т.н.)

Често срещано погрешно разбиране е, че бизнесът ще е поставен в рискова ситуация ако фирмата плаща по-малко за телекомуникационни разходи.

Поради тази причина съществуват оптимални решения, които могат да помогнат на бизнеса от една страна да подобри (намали) разходите за ползваните телекомуникационни услуги, а от друга страна да подобри тяхното качество. В тази връзка предлагаме индивидуални решения, които да помогнат за повишаване на ефективността от този тип дейност.

За повече информация се свържете с нас за индивидуална консултация!